Διεθνές Δίκτυο

Η Link ανήκει πλέον στο Διεθνές Δίκτυο της EuraAudit International.

Η EuraAudit International είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που συμπεριλαμβάνει ανεξάρτητες εταιρίες που παρέχουν λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Με έδρα το Παρίσι, η EuraAudit International, μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, όπου το διεθνές επιχειρείν απευθύνεται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει καταφέρει να αποτελεί  ένα καλά εδραιωμένο και αναπτυγμένο δίκτυο που σκοπό έχει την αριστεία.

Με περισσότερες από 150 εταιρίες-μέλη σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική, Ασία και Ωκεανία και με  σημαντικό συνεργάτη της το παγκόσμιο  δίκτυο Interlegal παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, έχει εξασφαλίσει την δυναμική παρουσία της στο διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον.

Η συνεργασία μας με τη EuraAudit International  συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη των πελατών μας σε  εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Περισσότερα για την EuraAudit International μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.euraaudit.org/en/