Υπηρεσίες για Πελάτες Εξωτερικού

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε πελάτες εξωτερικού με υπηρεσίες όπως:

✓  Επισκόπηση όλων των εγγράφων, που σχετίζονται με την αξιολόγηση οποιουδήποτε είδους φορολογικής υποχρέωσης:
  Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.
 Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
  Κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις και πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις αυτών.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου. Όχι μόνο επιβίωσε πέντε αιώνες, αλλά κυριάρχησε στην ηλεκτρονική στοιχειοθεσία, παραμένοντας με κάθε τρόπο αναλλοίωτο. Έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του ’60 με την έκδοση των δειγμάτων της Letraset όπου περιελάμβαναν αποσπάσματα του Lorem Ipsum, και πιο πρόσφατα με το λογισμικό ηλεκτρονικής σελιδοποίησης όπως το Aldus PageMaker που περιείχαν εκδοχές του Lorem Ipsum.

✓ Επιλογή εταιρικής μορφής
✓ Διεκπεραίωση της διαδικασίας για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΓΕΜΗ κτλ.
✓ Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
✓  Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.
✓  Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
✓  Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES

✓ Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
✓ Δήλωση στο Μητρώο της μεταβολής φορολογικής κατοικίας
✓ Σύνταξη και υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε1,Ε2,Ε9)
✓ Ενημέρωση σχετικά με την σχετική νομοθεσία για τους κατοίκους εξωτερικού

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου. Όχι μόνο επιβίωσε πέντε αιώνες, αλλά κυριάρχησε στην ηλεκτρονική στοιχειοθεσία, παραμένοντας με κάθε τρόπο αναλλοίωτο. Έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του ’60 με την έκδοση των δειγμάτων της Letraset όπου περιελάμβαναν αποσπάσματα του Lorem Ipsum, και πιο πρόσφατα με το λογισμικό ηλεκτρονικής σελιδοποίησης όπως το Aldus PageMaker που περιείχαν εκδοχές του Lorem Ipsum.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2017 για πελάτες εξωτερικού