Υποστήριξη Ελέγχων

Παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης ελέγχων όπως:

✓ Συνολική διαχείριση του ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία
✓ Στοιχειοθέτηση
✓ Σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος παροχής εξηγήσεων

✓  Συνολική διαχείριση του ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία
✓  Στοιχειοθέτηση
✓  Σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος παροχής εξηγήσεων

✓  Συνολική διαχείριση του ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία
✓  Στοιχειοθέτηση
✓  Σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος παροχής εξηγήσεων

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου. Όχι μόνο επιβίωσε πέντε αιώνες, αλλά κυριάρχησε στην ηλεκτρονική στοιχειοθεσία, παραμένοντας με κάθε τρόπο αναλλοίωτο. Έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του ’60 με την έκδοση των δειγμάτων της Letraset όπου περιελάμβαναν αποσπάσματα του Lorem Ipsum, και πιο πρόσφατα με το λογισμικό ηλεκτρονικής σελιδοποίησης όπως το Aldus PageMaker που περιείχαν εκδοχές του Lorem Ipsum.

✓ Προετοιμασία ενόψει φορολογικών ελέγχων
✓ Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
✓ Προτάσεις αντιμετώπισης φορολογικών ζητημάτων
✓ Υπολογισμός φορολογικής επιβάρυνσης
✓ Προσφυγές κατά του Δημοσίου

✓ Υποστήριξη διασταυρωτικών ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2017 για υποστήριξη ελέγχων