Απαλλάσσετε για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021 από την υποχρεωτική καταβολή του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.

Παρακάτω στον Πίνακα Α και Β αναφέρονται οι ΚΑΔ των κλάδων για την πλήρης απαλλαγή (100%) των μισθωμάτων ή απαλλαγή 40% των επιχειρήσεων  που ισχύουν για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, με βάση το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε με αριθμό Α.1025/2021. Για το μήνα Μάρτιο κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή.

  • Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή 100% από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

  • Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική μείωση ενοικίου του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.Αυτές οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν το 60% του ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ