Λογιστής/ια – Φοροτεχνικός

Το γραφείο μας, με 31 χρόνια εμπειρία σε λογιστικές, φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσιών αναπτύσσεται, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναζητά ικανά άτομα με γνώσεις.

 

Οι κύριες αρμοδιότητές σου θα είναι:

✓ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών Βιβλίων

✓ Υπολογισμός και υποβολή ΦΠΑ, ΦΜΥ, Intrastat, Listing, ΜΥΦ

✓ Σύνταξη δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ν)

✓ Ίδρυση – Λύση – Μεταβολή εταιριών

✓ Σύνταξη καταστατικών Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.

✓ Διεκπεραίωση φοροτεχνικών υποθέσεων

 

Αν έχεις τα παρακάτω προσόντα, θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε ομοειδείς αρμοδιότητες σε λογιστικό γραφείο

✓ Σπουδές με οικονομικό προσανατολισμό

✓ Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων λογιστικής διαχείρισης

✓ Πολύ καλή γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας

 

Εμείς σου προσφέρουμε:

✓ Συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων

✓ Ανταγωνιστικές αποδοχές, βάσει προσόντων

✓ Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας