Για την δήλωση  μη ηλεκτροδοτούμενων και μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων και σε εφαρμογή του Άρθρο 222 του νόμου 4555/2018,” τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1,του ν. 25/1975 (Α΄ 74)”  (Κλεισθένης) οι δημότες πρέπει να προσέρχονται στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών προσκομίζοντας:

1.: Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου
2.: την Αστυνομική τους ταυτότητα
3.: πρόσφατη βεβαίωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ

σε περίπτωση συνιδιοκτητών είναι απαραίτητο να προσκομιστούν τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας,το ΑΦΜ τους και το ή τα συμβόλαια ιδιοκτησίας τους.

ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει έως 19-01-2019x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ