franchise

Η Link λειτουργεί ως αποκλειστικός εκπρόσωπος της FBS – Franchise Business Services, με κύρια ευθύνη την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η FBS – Franchise Business Services ιδρύθηκε το 1995 και ως πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο της, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών franchise στην Ελλάδα. Ο ρόλος της στην αγορά θεωρείται θεσμικός, καθώς οι ιδρυτές της, το 1998, δημιούργησαν το πρώτο μέσο ενημέρωσης αποκλειστικά και μόνο για τη Δικαιόχρηση, το πανελλήνιας κυκλοφορίας περιοδικό Franchise Business, το οποίο κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο.

Έχοντας παρακαταθήκη τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία και τις πρακτικές από εφάμιλλες επιχειρήσεις του εξωτερικού, η μητρική εταιρεία, δημιούργησε πρότυπες μεθοδολογίες και νέες έννοιες, προσεγγίζοντας ολοκληρωμένα τη Δικαιόχρηση ως στρατηγική ανάπτυξης.

Εμείς έχοντας αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του εμπορικού της ονόματος και παραλαμβάνοντας την πολυετή εμπειρία της FBS, μπορούμε να σταθούμε δίπλα σας, συζητώντας τις ανάγκες σας με στόχο να σας προτείνουμε την επαγγελματική δραστηριότητα που σας ταιριάζει ή να σας κατευθύνουμε να αναπτύξετε την υφιστάμενη επιχείρηση σας μέσα από οργανωμένες και δοκιμασμένες διαδικασίες με τη μέθοδο του franchise.

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη υπηρεσίες franchise όπως:

Σε συνεργασία με εσάς που έχετε μία επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε με τη μέθοδο του franchise ή που έχετε ήδη αναπτυχθεί με τη μέθοδο του Franchise, έχουμε τη δυνατότητα να σας καθοδηγήσουμε μέσω απαραίτητων διαδικασιών και πλάνου υποδομών, στην επίτευξη μίας αποδοτικής και ουσιαστικής επιχειρηματικής πρότασης.

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης, οι οποίες θα οδηγήσουν την επιχείρηση σας σε αύξηση της απόδοσης της, σε μείωση των λειτουργικών εξόδων της και σε αύξηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Η συσσωρευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και τα εργαλεία που η FBS – Franchise Business Services μας έχει μεταφέρει, μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε μία πρότυπη μεθοδολογία κατά την ανάπτυξη και τον ανασχεδιασμό δικτύων λιανικής, η οποία βασίζεται σε πέντε (5) φάσεις:

1.Business Definition (Καθορισμός Επιχειρηματικής ιδέας)

Σε πρώτη φάση αναλύεται η παρούσα κατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξετάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και μελετάτε ο τρόπος παράδοσης των υπηρεσιών ή/ και των προϊόντων προς το καταναλωτικό κοινό. Εφόσον προσδιοριστούν τα παραπάνω, προχωρούμε στον καθορισμό του πλάνου ανάπτυξης, των εργαλείων Μάρκετινγκ και επικοινωνίας και στην πραγματοποίηση απαραίτητων υποδομών και οργάνωσης, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα πλήρες σύστημα δικαιόχρησης.

Μεθοδολογία

✓  Προδιαγραφές Συστήματος Franchise

– Διαγνωστική ανασκόπηση
– Executive Business Plan
– Μελέτη Σκοπιμότητας

✓ Σύμβαση Δικαιόχρησης
✓  Business Plan Δικαιοπαρόχου
✓ Business Plan Δικαιοδόχου

2.Sales & Marketing ( Προώθηση Επιχειρηματικής ιδέας)

Δημιουργείται το πλήρες υλικό ( Franchise Media Kit) για την προβολή της επιχειρηματικής πρότασης και καθορίζεται η στρατηγική και το πλάνο δημοσιότητας.

Μεθοδολογία:

✓  Franchise Concept Book
✓  Franchise Media Plan

3.Business Processes (Σχεδιασμός Πρότυπων Διαδικασιών)

Προετοιμάζονται και εφαρμόζονται οι πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας των μονάδων του δικτύου και της μητρικής εταιρείας, καθώς και οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και υποστήριξης.

Μεθοδολογία:

✓  Εγχειρίδια Λειτουργίας Δικαιοδόχου
✓ Εγχειρίδια Λειτουργίας Δικαιοπαρόχου
✓  Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου

  1. Business Development (Ανάπτυξη Δικτύου)

Πραγματοποιούνται συναντήσεις με δυνητικούς υποψηφίους δικαιοδόχους με στόχο την εύρεση των καταλληλότερων, γίνονται έλεγχοι του δικτύου δικαιόχρησης, προτείνονται στρατηγικές και τεχνικές με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απόδοσης του συστήματος.

Μεθοδολογία:

✓  Διαχείριση Δικαιοδόχων
✓  Διεθνής ανάπτυξη
✓  Παρακολούθηση και έλεγχος δικτύου
✓  Εκπαίδευση
✓  Επικοινωνία και Μάρκετινγκ
– Πλάνο Διαφήμισης
– Δημόσιες Σχέσεις
–  Έρευνες Αγοράς
– Loyalty marketing

✓  Σύστημα Πληροφορικής και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών
✓  Πιστοποιήσεις
✓  Ενίσχυση Επιχειρηματικού Πλάνου

           – Προτάσεις Βελτίωσης
– Εύρεση Στρατηγικού Επενδυτή

5.Marketing Plan (Υποστηρικτικό Πλάνο Μάρκετινγκ)

Παρέχοντας υπηρεσίες Συμβούλων Επιχειρήσεων, πέρα από τη συνολική οργάνωση σε θέματα franchise, μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ένα αποτελεσματικό Marketing Plan για την υφιστάμενη ή δυνητική σας επαγγελματική δραστηριότητα, δίνοντας έμφαση στα δυνατά σας σημεία και προτείνοντας διορθωτικές ενέργειες όπου αυτό απαιτείται.

Πλεονεκτήματα Δικαιοπαρόχων

✓ Προσεκτική ανάπτυξη του franchise concept, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας και να εκπέμπει τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προκύπτουν για τους franchisees.
✓  Σταδιακή ανάπτυξη δομών και τρόπου λειτουργίας ( business manual), με στόχο τη μελετημένη και λεπτομερή οργάνωση.
✓  Δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον επενδυτή.
✓  Ανάπτυξη της υφιστάμενης δραστηριότητας μέσα από δομημένες διαδικασίες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη πορεία το δικό σας brand name.

Συνεργαζόμαστε με υποψήφιους επιχειρηματίες, οι οποίοι αναζητούν μία επιχειρηματική ιδέα με δοκιμασμένο εμπορικό όνομα και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα σύστημα franchise. Μαζί τους συζητάμε τις πιθανές επιχειρηματικές δραστηριότητες που ταιριάζουν στο προφίλ, το γνωσιακό τους υπόβαθρο και την επαγγελματική τους εμπειρία, με στόχο την εύρεση της καταλληλότερης.

Η πληροφόρηση που παρέχουμε είναι αντικειμενική και αξιόπιστη, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τα οφέλη των εκάστοτε επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε δίκτυα δικαιόχρησης.

Μέσω της γνώσης και της εμπειρίας της εταιρείας FBS – Franchise Business Services που εκπροσωπούμε, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

– Αξιολόγηση ικανοτήτων και αναγκών
Ανάλυση εναλλακτικών επιχειρηματικών προτάσεων

– Αξιολόγηση Συστημάτων Δικαιόχρησης
Διερεύνηση του κλάδου και της εσωτερικής δομής της μητρικής εταιρείας

– Αξιολόγηση εμπορικού Σημείου
Αξιολόγηση του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης

– Χρηματοδοτικός Σχεδιασμός
Αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης

– Υποστήριξη σε θέματα συνεργασιών
Νομική υποστήριξη κατά τη σύναψη ή λύση συνεργασιών με Δικαιοπαρόχους

Πλεονεκτήματα Δικαιοδόχων

– Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
– Ικανοποιητικό μηνιαίο εισόδημα.
– Δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον επενδυτή.
– Μείωση του ρίσκου, λειτουργώντας με ένα αναγνωρισμένο όνομα στην αγορά.
– Αυξημένο ποσοστό επιτυχίας και πιθανότητα δημιουργίας κερδοφορίας, εάν επενδυθεί προσωπικός χρόνος από τον δικαιοδόχο από την αρχή της δραστηριότητας.
– Απόκτηση τεχνογνωσίας από ένα επιτυχημένο και καταξιωμένο επιχειρηματικό concept.

✓ Επιλογή στρατηγικής ανάπτυξης
✓ Επικοινωνία με υποψήφιους franchisee
✓ Παρουσίαση concept
✓ Αξιολόγηση και παρουσίαση business plan
✓ Σύναψη συνεργασίας

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για υπηρεσίες franchise

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ