Το όραμά μας

Η Link στηρίζει από το 1990 την επιχειρηματική ανάπτυξη, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ευθύνη και συνέπεια.

Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός business hub, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο σύγχρονο επιχειρηματία, καλύπτοντας καθημερινές αλλά και πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Στόχος της Link είναι να εξασφαλίζει διαρκώς στο σύγχρονο επιχειρηματία, έγκυρη και ποιοτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η λογιστική.

Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη επιχείρηση, η οποία, μέσα από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας. Λειτουργούμε πάντα με υπευθυνότητα, εχεμύθεια, συνέπεια και, φυσικά, αποτελεσματικότητα

Εμπιστευθείτε μας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, από την απλή τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης ή τη λογιστική αναδιοργάνωση της επιχείρησής σας έως και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων φοροτεχνικών λύσεων.