Το όραμά μας

Η Link στηρίζει από το 1990 την επιχειρηματική ανάπτυξη, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ευθύνη και συνέπεια.

Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός business hub, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο σύγχρονο επιχειρηματία, καλύπτοντας καθημερινές αλλά και πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Στόχος της Link είναι να εξασφαλίζει διαρκώς στο σύγχρονο επιχειρηματία, έγκυρη και ποιοτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η λογιστική.

Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη επιχείρηση, η οποία, μέσα από ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας. Λειτουργούμε πάντα με υπευθυνότητα, εχεμύθεια, συνέπεια και, φυσικά, αποτελεσματικότητα.

Ξεχωρίζουμε…

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα πηγάζει από τον προσανατολισμό στην ανάπτυξη του πελάτη και βασίζεται στους εξής πυλώνες:

Γνώση και Εμπειρία: Η ομάδα μας αποτελείται από 40 επιστήμονες με εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενό τους.

Οργάνωση: H οργανωτική δομή μας αποτελείται από εξειδικευμένα τμήματα (συμβουλευτική επιχειρήσεων, λογιστική εταιριών, μισθοδοσία, φοροτεχνικά),    που προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία..

Τεχνολογία: Χρησιμοποιούμε εργαλεία υψηλής τεχνολογίας, έχουμε δυνατότητα να προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες μας εξ αποστάσεως, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας στη μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR.

Εμπιστοσύνη: Προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις, χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες μας να αφοσιώνονται στη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησής τους.

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ