Για τη λήψη μίας επιχειρηματικής απόφασης σημαντική βαρύτητα έχει η μελλοντική φορολογική επιβάρυνση, για αυτό είναι απαραίτητο να υπολογίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Συνεπώς, κατά τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής, είναι αναγκαίος ένας συνολικός φορολογικός σχεδιασμός.

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό και ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα, σε µια εποχή συνεχών και ριζικών αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας.

Το φοροτεχνικό τµήµα της Link, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών του και τη συνεχή τους ενημέρωση, επιτυγχάνει την άµεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών και την εφαρμογή ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούµενου πολίτη, αναπτύσσουµε ένα εµπεριστατωµένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.

Ταυτόχρονα προγραμματίζουμε την οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Η διαδικασία ίδρυσης Εταιρίας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα βήματα:

✓ Σύνταξη Καταστατικού

✓ Έκδοση φορολογικού αριθμού ΑΦΜ

✓ Καταχώριση στο Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΓΕΜΗ)

✓ Καταχώριση στην αρμόδια ΔΟΥ

✓ Εγγραφή στο Μητρώο του ΕΦΚΑ (εφόσον απαιτείται)

✓ Απογραφή στο ΙΚΑ για δημιουργία μητρώου εργοδότη (εφόσον απαιτείται)

✓ Δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας (όχι εμπορικής) για δημοσίευση ισολογισμού (απαιτείται για ΙΚΕ)

✓ Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES

✓ Οργάνωση Λογιστικού Σχεδίου σύμφωνα με ΕΛΠ (απαιτείται για εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία)

Αυτή είναι μια γενική περιγραφή για τη διαδικασία που ακολουθείται. Ανάλογα με την επιλογή της εταιρικής μορφής, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Η παρουσία στις υπηρεσίες και η κατάθεση των εγγράφων γίνεται από συνεργάτη του γραφείου με εξουσιοδότηση. Ανάλογα τη δραστηριότητα της επιχείρησης μπορεί να είναι αναγκαίες ειδικές άδειες. Απαραίτητη από την αρχή είναι η ύπαρξη έδρας, η οποία δηλώνεται είτε με μισθωτήριο που έχει αναρτηθεί στο taxis, είτε με συμβόλαιο εάν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο.

Μετά την ολοκλήρωση της ίδρυσης εκδίδονται εταιρική σφραγίδα, βιβλία και στοιχεία και δημιουργείται φάκελος για άνοιγμα λογαριασμού όψεως σε Ελληνική Τράπεζα.

✓ Επιλογή εταιρικής μορφής

✓ Διεκπεραίωση της διαδικασίας για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΟΑΕΕ, ΓΕΜΗ κτλ.

✓ Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα

✓ Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.

✓ Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.

✓ Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.

✓ Εκτιμήσεις / Αξιολογήσεις

✓ Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση εταιρικών μεριδίων

✓ Συγχωνεύσεις Εταιρειών

✓ Υπολογισμός υπεραξίας

Η Link συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο ανεξάρτητων επαγγελματιών, κυρίως στην Ευρώπη, για την παροχή Λογιστικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Οι συνεργάτες μας διαθέτουν πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και αξιοπιστία, συμβάλλοντας θετικά στην ανάπτυξη των πελατών μας σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για υποστήριξη ελέγχων

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ