Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1196/2017 και μετά την έκδοση του σχετικού δελτίου τύπου της 6ης Δεκεμβρίου, αποφασίζεται η οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.

Τα μοντέλα που αναγράφονται στην λίστα είναι σε αχρηστία από τον χρήστη τους αλλά ακόμα ενεργά στο taxis.

Η προσπάθεια αυτή γίνεται για ελάφρυνση του συστήματος από φορολογικά στοιχεία που τα διατηρεί ακόμα.

Στις περιπτώσεις αυτές θα χρειαστεί κατά πάσα περίπτωση η έκδοση δελτίου Ζ με τρέχουσα ημερομηνία και ώρα που να αναγράφει τα ίδια ποσά με αυτά των δελτίων Ζ που καταγράφηκαν στο βιβλίο συντήρησης κατά την παύση (εάν και εφόσον έγινε).

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η παύση αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 28-02-2018.

Τα μοντέλα των ΦΗΜ αυτών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Καταλληλότητας         Μοντέλο ΦΗΜ                     Αριθμός Έγκρισης
1                          NIKKO – REX SK-112                        15IA 01/20.11.89
2                        OMRON GR 10                                   15ΟΜ 02/20.11.89
3                         ADMATE 255                                     15ΑΦ 03/11.12.89
4                         MF 186                                                15ΙΝ 04/22.12.89
5                         IES L-20                                              151Ε 05/26.4.90
6                         ΤΕC ΜΑ 1040 KD-1-GR                   15ΚΠ 06/27.6.90
7                         ΗΕRΜΕS Η-130                                 15ΕΖ 07/11.7.90
8                         ΕΛΚΑ 92-S                                        15ΕΛ 08/11.7.90
9                         DPS S-200                                          15ΚΣ 09/11.7.90
10                       SHARP ER 2100                                15ΜΙ 10/11.7.90
11                       CASIO 3900 GR                                15EM 11/11.7.90
12                       NT.S. 2012                                         15ΚΤ 12/11.7.90
13                       ΟΜΕGΑ BCR-555                            15ΘΜ 13/11.7.90
14                       FΟΜΑX 8                                          15ΝΚ 14/25.7.90
15                       CΟΜΡΑSS 290 S                               15ΑΡ 15/25.7.90
16                       ΜΕRCURY 4612                               15ΓΡ 16/11.9.90
17                       ΑSTΕR-GΑ-314                                 15ΕΔ 17/17.10.90
18                       LΟΑDΕR LΤ 2000                             15ΛΤ 18/23.10.90
19                       IES 2216                                             15ΙΣ 19/29.11.90
20                       OMRON GR 3510                             15ON 20/20.12.90
21                       SHARP ER 3100                                15ΜΚ 21/10.1.91
22                       GRF 2908                                           15ΟΕ 22/10.1.91
23                       ΡΑSCOΜ 62                                      15ΩΡ 23/31.1.91
24                       FELEN 700                                        15ΜΤ 24/5.2.91
25                       JEWEL – HI                                       15ΠΓ 25/5.2.91
26                       SEM 210                                             15ΣΕ 26/5.2.91
27                       ΑΤΤΑLUS 450                                   15ΣΜ 27/5.2.91
28                       ΜΕC 2000                                          15ΜΔ 28/14.2.91
29                       ΤΟΡ CASH Β-300                              15ΤΟ 29/14.2.91
30                       NATIONAL- NTS 4018                    15NA 30/18.4.91
31                       UNICASH UC 1000                          151Τ 31/25.4.91
32                       HERMES H-505                                15ZA 32/9.5.91
33                       OMEGA ECR-3000                           15ΩM 33/9.5.91
34                       UNIWELL 1000                                15ΠΣ 34/16.5.91
35                       UNIWELL 2000                                15nN 35/16.5.91
36                       COMPASS 292 S                               15ΡΘ 36/30.5.91
37                       CP 216-F                                             15KB 37/19.6.91
38                       CASIO ΤΚ 1200G                             15E0 38/11.9.91
39                       SAREMA XT                                     15 HA 039/17.10.91
40                       IES 2226                                             15ΕΣ 40/31.10.91
41                       IES 2236                                             15ΙΘ 41/31.10.91
42                       SANYO ECR 482A                           15ΣA 42/31.10.91
43                       INTERCASH 2000                            15ΠΛ 43/20.11.91
44                       WALTHER                                        15KA 44/20.12.91
45                       BMC CR 280                                      15AE 45/20.12.91
46                       ICR-7000                                            15IK 46/21.2.92
47                       DAIKON 101                                     15Ar 47/21.2.92
48                       IBM 4680                                           15IB 48/21.2.92
49                       FUJITSU GENERAL G 3210           15ΓΦ 49/27.2.92
50                       INFOCASH 630                                15I0 50/27.2.92
51                       NCR 2190G                                        15ΣN 51/25.5.92
52                       FOMAX 190                                      15KZ 52/1.7.92
53                       DPS S-1200                                        15PM 53/28.8.92
54                       TEC FT 77                                          15TE 54/28.8.92
55                       SIEMENS-NIXDORF 2000/10         15ZN 55/4.12.92
57                       BMC CR-190                                     15BM 57/3.2.93
58                       ΟΜRΟΝ GR-30                                 15OP 58/3.2.93
59                       IES 2106                                             15ΠΜ 59/1.4.93
60                       FR 2000                                              15ΦΡ 60/1.4.93
62                       ΝΑΤΙΟΝΑL ΝΚ-400 GF                  15ΤΡ 62/7.4.93
63                       SΙΕΜΕΝS-ΝΙXDΟRF 8812- 2000/10 MF    15ΖΝ 63/18.5.93
64                       ΒRΟΤΗER GR 280 F                                    15ΒΡ 64/3.8.93
65                       ELPOS 930                                         15ΕΚ 65/29.9.93
66                       ΑSΤΕRΙΑS F-1000                            15ΑΣ 66/1.3.94
69                       CΑSΙΟ FΕ-700                                   15ΕΤ 69/17.5.94
71                       ΙΝFΟCASH 910                                15ΙΡ 71/19.7.94
73                       NCR 7052                                           15ΣΟ 73/19.7.94
75                       DPS / iPC                                            15ΤΧ 75/20.9.94
79                       CP 190 F                                             15ΒΛ 79/29.11.94
81                       SΑΜSUNG ΕR 250 F                                    15ΤΝ 81/10.1.95
82                       SΑΜSUNG ΕR 4615 F                      15ΤΣ 82/17.1.95
83                       QUEST POS                                       15ΚΕ 83/17.1.95
84                       UNIWELL UA-500                           15ΒΧ 84/31.1.95
85                       ΟΜRΟN GR-30                                 150Γ 85/31.1.95
87                       ΒRΟΤΗΕR GR 190 F                                    15ΑΗ 87/2.5.95
88                       BMC CR 280                                      15ΠΤ 88/23.5.95
89                       BMC CR 190                                      15ΠΡ 89/23.5.95
91                       CP 216 F-Μ                                        15ΒΠ 91/6.6.95
92                       ADMATE LITE                                 15ΜΦ 92/20.6.95
100                     ΟΜRΟN GR 25                                 15ΥΟ 100/24.10.95
101                     UNIWELL UA-1000                         15ΥΑ 101/7.11.95
108                     FISCAL GR 9                                                15ΦΑ 108/20.2.96
109                     FISCAL GR 11                                  15ΦΓ 109/20.2.96
116                     ΙNΤΕLCASH 910                              15ΑΙ 116/21.5.96
118                     CΑSΗLIΝE PRACTICA 910                       15ΜΣ 118/28.5.96
124                     PAR POS SYSTEM 2000                  15ΛΝ 124/7.8.96
125                     CASHLINE PRACTICA 282                       15XP 125/10.9.96
127                     CP 482 GF NET                                 15ΑΛ 127/9.10.96
134                     HUGIN ITALIANA 2400 G             15EA 134/28.1.97
139                     CASHLINE PRACTICA 630                       15ΣΡ 139/13.5.97
144                     OLIVETTI ORS 500                          15EO 144/17.6.97

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28-2-2018.

Από την 1-3-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο- χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης IA’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ