Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση έως και 70%, αλλά και τη χορήγηση άτοκου δανείου σε ιδιοκτήτες κατοικιών προκειμένου να προβούν σε μία από τις πέντε ή και τις πέντε οικοδομικές εργασίες που αναφέρονται παρακάτω:

Κατηγορίες Κατοικιών:

 • Μονοκατοικία
 • Πολυκατοικία (ως σύνολο κτιρίου)
 • Διαμέρισμα

 

Οικοδομικές Παρεμβάσεις:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού
Μέχρι € 25.000 το κόστος παρεμβάσεων

 

Προϋποθέσεις προγράμματος:

 • Χρησιμοποιείται ως κατοικία
 • Φέρει οικοδομική άδεια
 • Έχει καταταχθεί βάσει ΠΕΑ σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

 

Ποσοστό Ενίσχυσης:

 • Α΄ Κατηγορία Κινήτρων

(ατομικό  εισόδημα  €10.000 οικογενειακό €20.000)  60%  -70%

 • Β¨ Κατηγορία κινήτρων

(ατομικό  εισόδημα  €15.000 οικογενειακό €25.000) 50%  – 70%

 • Γ¨ Κατηγορία κινήτρων

(ατομικό  εισόδημα  €20.000 οικογενειακό €30.000)  40% – 70%

 • Δ¨ Κατηγορία κινήτρων

(ατομικό  εισόδημα  €25.000 οικογενειακό €35.000)  35% –  70%

 • Ε¨ Κατηγορία κινήτρων

(ατομικό  εισόδημα  €30.000 οικογενειακό €40.000)  30%  – 50%

 • ΣΤ¨ Κατηγορία κινήτρων

(ατομικό  εισόδημα  €35.000 οικογενειακό €45.000)  25% – 50%

 • Ζ¨ Κατηγορία κινήτρων

(ατομικό  εισόδημα  €40.000 οικογενειακό €50.000)

Μόνο  ελάχιστο κόστος 2 ενεργειακών επιθεωρητών και 100% οι τόκοι δανείου

Σημείωση  : Η ενίσχυση στις κατηγορίες Α΄ – Στ΄ προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος . Επίσης, σε όλες τις κατηγορίες επιχορηγείται το ελάχιστο  κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρητών, η αμοιβή του συμβούλου και οι τόκοι δανείου  100%.

Α.Π. 7/2017

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ