Η Link πραγματοποίησε στις 23 Ιανουαρίου 2019 Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: “Παρουσίαση Νέων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ”

 

Η θεματολογία εξελίχθηκε ως εξής:

✓ GDPR – Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

✓ Παρουσίαση των Συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας ISO σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιοτικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων.

✓ Παρουσίαση νέου Προγράμματος INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 2014-2020” με την συμμετοχή ιδιωτικών ΜΜΕ επιχειρήσεων απο Ελλάδα και Βουλγαρία.

✓ Παρουσίαση νέου Προγράμματος του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

✓ Παρουσίαση νέου Προγράμματος του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

 

Εισηγητές της ημερίδας:

✓ Γιώργος Γκουντούδης

✓ Αλεξάνδρα Σουγλή

✓ Γιάννης Οικονόμου

 

Φωτογραφικό Υλικό Από την Ημερίδαx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ