Ξεκινά στις 08/03/2018 η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ». Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μέσω της μείωσης των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.
Δικαιούχοι:

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια.

 

Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:

 • Βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.,
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία,
 • Υφίσταται νόμιμα, (να διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο), ανεξαρτήτως ημερομηνίας κατασκευής,
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ)  σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που θα πρέπει να καλύπτει ο ενδιαφερόμενος, είναι οι παρακάτω:

 • να είναι φυσικό πρόσωπο,
 • να έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία που έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος,
 • να μην έχει υποβάλει άλλη αίτηση για το ίδιο ακίνητο,
 • δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη,
 • στις πολυκατοικίες, όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια,
 • μπορούν να ενταχθούν κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.
Εισοδηματικά Κριτήρια:

 

 Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό

Εισόδημα

Βασικό Ποσοστό

Επιχορήγησης

Αύξηση Επιχορήγησης

ανά εξαρτώμενο τέκνο

Μέγιστο Ποσοστό

Επιχορήγησης

1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 10.000 έως  15.000 20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
3 15.000 έως 20.000 25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 20.000 έως 25.000 30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 25.000 έως 30.000 35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 30.000 έως 35.000 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7 35.000 έως 40.000 45.000 έως 50.000 0% 0% 0%

 

Στην 7η κατηγορία δεν χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην 7η κατηγορία χωρίς την επιλογή δανείου ενώ και για την 7η εισοδηματική κατηγορία, τα κόστη για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης».

 

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 

Προϋπολογισμός:   Δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά αίτηση τα 250€ ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας με μέγιστο τις 25.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Επιλέξιμες δαπάνες:

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Αντικατάσταση Κουφωμάτων ·   Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσής τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θέρμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες.

·   Αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις.

·   Αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

·   Συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ).

2 Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής ·   Τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στην οροφή δαπέδου επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (πυλωτή) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα.
4 Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης ·   Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου / φυσικού αερίου / υγραερίου / βιομάζας / αντλίας θερμότητας / Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ).

·   Τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

5 Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης ·   Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

 

 

Προϋποθέσεις:

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

 • ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
 • επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
 • επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες
Υποβολή – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου:

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 08/03/2018 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών: Η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου.

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου). Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 16/06/2023.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310285861 ή στο email: link@link.com.gr.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να ετοιμάσουμε το φάκελό σας για αίτηση επιδότησης.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ