Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1148/2019  με την οποία τροποποιείται η  ΠΟΛ 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. Συγκεκριμένα και για το 2018 οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών, πρέπει να αποστείλουν στη Δ.ΗΛΕ.Δ. (όπως και το 2017) συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2018, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος της απόφασης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την στις 22.4.2019.

Δείτε την απόφαση εδώ.

Πηγή: taxheavenx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ