Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου μειώνονται στο 2021, μετά από τη δημοσίευση του Ν. 4756/2020. Πιο συγκεκριμένα :

  • Από 01/01/2021 οι ασφαλιστικές εισφορές για τις περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 101 (που αφορά την πλειοψηφία των εργαζομένων) μειώνονται κατά 3%. Με άλλα λόγια οι εισφορές εργαζόμενου θα είναι 14,12% (από 15,33% ) και οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται σε 22,54% (από 24,33% ). Δείτε παρακάτω το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, μετά την προαναφερθείσα μείωση ασφαλιστικών εισφορών

(το σενάριο αφορά τη μεγαλύτερη κατηγορία εργαζομένων που ανήκουν στο ταμείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 101) :  

Όφελος Εργοδότη και Εργαζομένου από 01-01-2021

Μικτός Μισθός

Ο εργαζόμενος θα επωφεληθεί μηνιαία αύξηση των καθαρών αποδοχών όπως φαίνεται παρακάτω

Ετήσια Αύξηση καθαρών αποδοχών εργαζομένου

Μηνιαίο όφελος εργοδότη από μείωση ποσοστού ασφαλιστικών εισφορών

Ετήσιο όφελος εργοδότη από μείωση ποσοστού

650,00 €

7,87 €

110,18 €

11,63 €

162,82 €

800,00 €

8,81 €

123,32 €

14,32 €

200,48 €

900,00 €

8,49 €

118,92 €

16,11 €

225,54 €

  • Επίσης για το έτος 2021, όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 298 του Ν.4738/2020. Με άλλα λόγια ο καθαρός μισθός που θα προκύπτει για τον εργαζόμενο θα είναι ανάλογα προσαυξημένος (αφορά εργαζόμενους με ετήσιο καθαρό μισθό  άνω των 12.000 € ή μηνιαίο καθαρό μισθό 857 € ).

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ