Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου 2017.

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Κατηγορία Α

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

 • Κατηγορία Β

Επιχειρήσεις της κατηγορίας «Τουριστικά Καταλύματα, σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) ισχύουν σωρευτικά :

 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Οι αιτήσεις για τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν την Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις κατηγορίες:

 

1.Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)

 • Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
 • Ξενοδοχεία με κατάταξη  3*** και άνω
 • Δυναμικότητα από δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες

 

 • Ξενοδοχειακά Τουριστικά Καταλύματα εντός Παραδοσιακών Κτισμάτων

 

 • Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (camping)
 • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** και άνω

 

 •  Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων

 

 2. Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
 • Ελάχιστος αριθμός κατοικιών τρεις (3)

 

 •  Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια
 • Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω

 

 • Τουριστικά γραφεία
 • Τουριστικά γραφεία με την έννοια του αρθρ 1 του Ν393/1976
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσυκλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κυβ. εκ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του Ν711/1977
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

 

3. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

 • Αθλητικός Τουρισμός

 

 • Θαλάσσιος Τουρισμός

 

 • Τουρισμός υπαίθρου

 

 • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού

 

 

 • Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Από 25.000 € έως 400.000 €

 

 • Ποσοστό Επιδότησης: Έως 50%

 

 • Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου: Έως 30 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της ένταξης

 

 • Προκαταβολή: Έως 40% της εγκεκριμένης επιχορήγησης

 

 • Έναρξη και Διάρκεια Υποβολών: Από 18/12/2017 έως 28/3/2018

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2310285861 ή στο email: link@link.com.gr.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να ετοιμάσουμε το φάκελο για αίτηση επιδότησης.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ