Ενίσχυση με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης πρόκειται να δοθεί στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Επιχειρήσεις Εστίασης που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

 

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

  1. Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%
  2. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
  3. Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
  4. Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
  5. Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται με έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο που θα διευκρινιστεί με την επίσημη δημοσίευση της πρόκλησης.

Το μέγιστο ποσό ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.
 
 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί και αναμένεται στο επόμενο διάστημα.
 
Η ολοκλήρωση υποβολής των αιτήσεων θα γίνει έως τις 31-7-2021 προκειμένου να ενταχθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις εστίασης.
 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας, προκειμένου να μπουν σε σειρά προτεραιότητας και να ελεγχθεί η επιλεξιμότητα τους (τηλέφωνο: 2310285861, email: epidotisi@link.com.gr) 
 
 

 Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται με την δημοσιοποίηση της επίσημης πρόσκλησης.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ