ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

1 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

Υποβολή δήλωσης περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο κατά περίπτωση, από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% (Δήλωση Covid)

3 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

6 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

7 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη εργαζομένων σε επιχειρήσεις -εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου 2020

8 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας που τους θέτουν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, κατά το μήνα Ιούνιο 2020

10 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

11 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη περιόδου 5ος 2020

15 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

16 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιουνίου

20 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

27 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

28 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

29 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

30 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

Υποβολή δήλωσης καταβολής εύλογης αμοιβής για τα προϊόντα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 2121/1993, από τους εισαγωγείς ή τους κατασκευαστές αυτών, για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

31 Ιουλίου 2020

Λοιπές υποχρεώσεις

   

Πηγή: Taxheaven.gr 

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ