Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στον κλάδο του λιανεμπορίου για την εγκατάσταση στις επιχειρήσεις τους τερματικών μηχανών ηλεκτρονικών πληρωμών, των γνωστών POS.

Στις 27 Ιουλίου λήγει η προθεσμία που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών σε 85 κλάδους επαγγελματιών, τα καταστήματα των οποίων θα πρέπει να εφοδιαστούν με τερματικά μηχανήματα.

Ανάμεσά τους, οι παρακάτω κλάδοι επαγγελμάτων, που είναι υπόχρεοι σε εγκατάσταση POS.

 • Μανάβικα
 • Κρεοπωλεία
 • Φούρνοι
 • Κάβες
 • Κινηματογράφοι
 • Καντίνες
 • Εστιατόρια
 • Φαρμακεία
 • Συνεργεία
 • Κομμωτήρια
 • Κουρεία
 • Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
 • Λογιστικά γραφεία
 • Ιατρεία
 • Δικηγορικά
 • Αρχιτεκτονικά γραφεία
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Υδραυλικοί
 • Ψυκτικοί

 Υπόχρεοι αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τους κύριους Κ.Α.Δ. (βλ. πίνακα εδώ).

Προθεσμίες συμμόρφωσης

Ι.   Όσοι φορολογούμενοι από τις 27.4.2017 και μετά, διαθέτουν ως κύριο έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ., υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) από τις 27.7.2017 και μετά.

ΙΙ.  Όσοι φορολογούμενοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από τις 27.6.2017 έως τις 27.7.2017 και διαθέτουν ως κύριο έναν από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) από τις 27.8.2017 και μετά.

ΙΙΙ. Όσοι φορολογούμενοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 28.7.2017 και μετά (έχοντας ως κύριο Κ.Α.Δ. κάποιον εκ των ανωτέρω υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) εντός μηνός από την έναρξη δραστηριότητάς τους ή από τη σχετική μεταβολή.
Κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης

Στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται εντός των οριζόμενων προθεσμιών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 

Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών

Οι υπόχρεοι πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής:

α) αναρτώντας πινακίδα στο ταμείο, στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη:

«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ‘Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD».

και

β) αναγράφοντας στην είσοδο του καταστήματος με ευκρινή τρόπο τα συγκεκριμένα συστήματα καρτών πληρωμής τα οποία δέχονται όπως ενδεικτικά, VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY.
Κυρώσεις επί μη ενημέρωσης καταναλωτών

Στους δικαιούχους πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών και δεν προβαίνουν στην ενημέρωση των καταναλωτών, όπως αναφέρεται παραπάνω, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ

 

Πηγή: taxheaven.gr

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ