Τι είναι το Mydata:

Είναι η ονομασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ που αφορά τα ηλεκτρονικά βιβλία για τις επιχειρήσεις (Digital Accounting and Tax Application).

Πώς μπορούν να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις :

Η κάθε επιχείρηση πρέπει να μεριμνήσει και να προετοιμαστεί κατάλληλα, ανάλογα με το μέγεθός της και τις ανάγκες τιμολόγησης που έχει.

α) Οι επιχειρήσεις καλό είναι να φροντίσουν με τους μηχανογράφους τους να επιβεβαιώσουν ότι το εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα που διαθέτουν μπορεί να υποστηρίξει την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την εφαρμογή mydata.

β) Οι εταιρίες λιανικού εμπορίου χρειάζονται φορολογικό μηχανισμό, που να συνδέεται online με την ΑΑΔΕ, για έκδοση των λιανικών τους αποδείξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site της ΑΑΔΕ στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.aade.gr/mydatax
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ