Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για απασχόληση νέων 18-29 ετών

Επιδότηση εργοδοτών για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης νέων, με το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»

Παρέχεται επιδότηση των εργοδοτών και των εργαζομένων συνολικών ποσών :

  • 1.200€ για 6 μήνες για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης
  • 600€ για 6 μήνες για κάθε θέση μερικής απασχόλησης
  • αναλογία των παραπάνω ποσών για κάθε νέα θέση ορισμένου χρόνου με σύμβαση διάρκειας μικρότερης των 6 μηνών

Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης εργαζομένων ηλικίας 18-29 ετών με μηδενική εργασιακή εμπειρία.

Οι εργοδότες θα λαμβάνουν 50% της επιδότησης για την κάλυψη μέρους της μισθοδοτικής δαπάνης και οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν 50% της επιδότησης σε 6 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού τους. 

Παράδειγμα : για επιδότηση για 6 μήνες θέσης πλήρους απασχόλησης ο εργοδότης θα επιδοτηθεί με 600€ και ο εργαζόμενος με 6 μηνιαίες ισόποσες δόσεις των 100€ (επιπλέον του μηνιαίου μισθού του).

Σημαντικά Σημεία:
  • Υπάρχει ρήτρα διατήρησης για τις επιχειρήσεις-εργοδότες κατά μέσο όρο των θέσεων εργασίας, προσαυξημένες κατά τον αριθμό των επιδοτούμενων από το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο νέων θέσεων εργασίας.
  • Οι εργαζόμενοι που θα επιδοτηθούν από το εν λόγω πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ καθώς επίσης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, με εξαίρεση την περίπτωση υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με διαταγή δημόσιας αρχής.
  • Οι εργαζόμενοι που επιδοτούνται από το «Πρώτο Ένσημο» μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης εισφορών (με το οποίο επιδοτούνται 100.000 θέσεις εργασίας) του ν. 4726/2020

Πηγή: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα ‘Πρώτο Ένσημο” – e-forologia – Φορολογική, Λογιστική και Εργατική Ενημέρωση

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ