Εφαρμογή myDATA : Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & Ηλεκτρονικά Βιβλία

 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ myDATA
Πρόκειται για την υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο ή το αργότερο στις 20 του επόμενου μήνα, των πωλήσεων κάθε επιχείρησης στην ΑΑΔΕ.
 
Από την 1/10/2021 μπήκε σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα myDATA, με την οποία εισάγεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και η υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα της myData  με την παρακολούθηση του συνόλου των συναλλαγών Εσόδων/Εξόδων των επιχειρήσεων.

 

 • ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Η λειτουργία myDATA αφορά ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία και υπόχρεοι είναι κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα από επιχειρηματική δραστηριότητα (όπως Ατομικές, ΟΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, Δικηγορικές κτλ).
 
 • ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Καθίσταται πλέον από 1/10/2021 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων μέσω εμπορικών προγραμμάτων  για τις :

 • επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και έχουν τζίρο περισσότερο από 50.000 ευρώ/έτος (για την υποχρέωση του έτος 2021 λαμβάνεται ο τζίρος του 2019 ) ή
 • επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και εκδίδουν άνω των 50 τιμολογίων πώλησης ανά έτος
 • για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ισχύει η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, όταν εκδίδουν πάνω από 50 τιμολόγια ανά έτος. Σε αυτή την περίπτωση δεν παίζει ρόλο ο ετήσιος τζίρος.

Οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν τα τιμολόγια πώλησης έως τις 20 του επόμενου μήνα.
 

 • ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ myDATA
   

 Αφού κατανοήσει η κάθε επιχείρηση την υποχρέωση της πλατφόρμας myDATA, προχωρά σε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Αναβάθμιση ή αγορά λογισμικού έκδοσης τιμολογίων (Η αποστολή δεδομένων θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο)
 • Αναβάθμιση φορολογικού μηχανισμού και ταμειακής μηχανής για να έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν δεδομένα στο myDATA σε πραγματικό χρόνο. Αφορά τις λιανικές πωλήσεις.
 • Χρήση της τιμολογιέρας “timologio”  της ΑΑΔΕ, την εφαρμογή που παρέχει δωρεάν η ΑΑΔΕ για ψηφιακή έκδοση των παραστατικών της επιχείρησης και διαβίβασή τους στo myDATA σε πραγματικό χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες και video με οδηγίες χρήσης θα βρείτε εδώ: www.aade.gr/timologio
 • Συνέχιση της χειρόγραφης έκδοσης τιμολογίων και καταχώρησή τους από τον εκδότη στην ειδική φόρμα καταχώρησης έως και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης πατήστε εδώ. Η φόρμα αφορά τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν πραγματοποιήσει το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.  Επίσης, αφορά τις επιχειρήσεις, οι οποίες ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν, εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανά έτος.
 • Διαβιβάζουμε εμείς ως λογιστές για λογαριασμό σας τα χειρόγραφα τιμολόγιά σας μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης, που περιγράφεται παραπάνω σε συνδυασμό με το λογισμικό μας. Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα υπάρχει επιπλέον χρέωση ανάλογα με το είδος των συναλλαγών και τον όγκο των παραστατικών.

 

 • ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
Λόγω του myDATA η επιχείρηση μέσω του λογιστή θα πρέπει: να διαβιβάζει ηλεκτρονικά τη σύνοψη των παραστατικών εξόδων/δαπανών που λαμβάνει, να τα τεκμηριώνει, να τα διασταυρώνει, να τα χαρακτηρίζει και τέλος να υποβάλλει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο του myDATA.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πλατφόρμα myDATA δεν αντικαθιστά τα βιβλία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Οι επιχειρήσεις, με βάση την ελληνική φορολογική νομοθεσία, θα συνεχίσουν να έχουν την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και συνεπώς της καταχώρησης παραστατικών εσόδων και εξόδων.
 
 •  
  ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ή ΚΥΡΩΣΕΙΣ;
   
Το 2022 είναι το έτος πλήρους εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Έως σήμερα, δεν έχει εκδοθεί εγκύκλιος για τις κυρώσεις λόγω μη διαβίβασης. Η εγκύκλιος αναμένεται περί τα τέλη του έτους και προβλέπεται να περιλαμβάνει ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα και κυρώσεις.

Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών και επειδή απαιτείται ακόμα σημαντικός χρόνος εξοικείωσης (για όλους τους εμπλεκόμενους), σχετικά με το πλήθος των ιδιαιτεροτήτων που αφορά «σύνθετες», λογιστικές εγγραφές/απεικονίσεις, διαβίβαση εσόδων-εξόδων, προτείνουμε να εκμεταλλευτούμε την τρέχουσα περίοδο ανοχής έως το τέλος του χρόνου ώστε να είμαστε απόλυτα έτοιμοι  στις 1/1/2022.


x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ