Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής φακέλου για το νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», η οποία θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ