Πολιτική Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστοχώρος εγκαθιστά στον Η/Υ σας, το κινητό τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτή την τοποθεσία. Τα cookies είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον υπολογιστή σας.

Παρ’ όλο που η παρούσα πολιτική χρησιμοποιεί το γενικό όρο cookie επειδή είναι η κύρια μέθοδος τρόπου αποθήκευσης πληροφοριών που εφαρμόζει αυτός ο ιστοχώρος, χρησιμοποιείται επίσης και ο χώρος “Τοπικής Αποθήκευσης” του προγράμματος περιήγησης για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies. Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο και σε αυτή την “Τοπική Αποθήκευση”

Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστοχώρο;

Τα cookies είναι ένα απαραίτητο μέρος της λειτουργίας του ιστοχώρου μας.

Ο βασικός σκοπός των cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας σας στην περιήγηση. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να καταγράφουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων την βελτίωση του ιστοχώρου, μέσω αξιολόγησης σχετικά με τους αριθμούς και τα μοτίβα  χρήσης, την προσαρμογή του ιστοχώρου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την επιτάχυνση των αναζητήσεων, κτλ.

Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις βασισμένες στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

Για ποιούς σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστοχώρο;

Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κλειδάριθμος, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κτλ.

Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοχώρου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με εξαίρεση αυτών που παρακάτω θα προσδιοριστούν ως “cookies τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστοχώρο μας.

Οι κυριότερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα “cookies τρίτων” είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης & η εγγύηση των πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.

Cookies τεχνικά και εξατομίκευσης: αναγνώρισης και ελέγχου ταυτότητας, περιήγησης, προσαρμογής διεπαφής, αγαπημένων
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά την περίοδο λειτουργίας, ώστε να μη χρειάζεται ο χρήστης να επαναλαμβάνει τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας στην ιστοσελίδα, να επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες ιστοχώρου, να γίνεται απομνημόνευση των πραγματοποιημένων επιλογών κατά την περίοδο λειτουργίας ή σε μεταγενέστερες προσβάσεις, ή των σελίδων που έχει ήδη επισκεφτεί ο χρήστης, κ.λπ.
COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Αναγνώριση του χρηστή Χρησιμοποιούνται για να πιστοποιούμε την ταυτότητα του χρήστη.

Περιέχει επίσης τεχνικά δεδομένα της περιόδου συνεδρίας του χρήστη, όπως για παράδειγμα, τον χρόνο αναμονής σύνδεσης, το αναγνωριστικό σύνδεσης,  κ.λπ.

Περίοδος λειτουργίας Δικά μας
Αναγνώριση συνεδρίας λειτουργίας Αναγνωρίζει την συνεδρία λειτουργίας http του χρήστη. Συνήθως όλες οι εφαρμογές αναγνωρίζουν τα αιτήματα του χρήστη σε μια περίοδο συνεδρίας. Συνεδρία λειτουργίας Δικά μας
Κατάσταση της περιήγησης Επιτρέπουν να αναγνωρίζεται σε ποια κατάσταση περιήγησης βρίσκεται ο χρήστης (έναρξη συνεδρίας λειτουργίας, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση μιας κύλισης, κατάσταση μιας ψηφοφορίας, κ.λπ.). Συνεδρία λειτουργίας Δικά μας
Επιλογές του χρήστη Κρατούν τις τιμές συνεδρίας λειτουργίας που επιλέχτηκαν από τον χρήστη, όπως
το κατάστημα, η γλώσσα,
το νόμισμα, τα προϊόντα,
το μέγεθος,  κ.λπ.
Συνεδρία λειτουργίας Δικά μας
Πρωτόκολλα Επιτρέπει τη διαχείριση των αλλαγών μεταξύ των πεδίων (ασφαλούς πρωτόκολλου https) και μη ασφαλούς (http)

 

Συνεδρία λειτουργίας Δικά μας
 Cookies ανάλυσης διαδικτυακής περιήγησης
Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστοχώρο (όχι στο περιεχόμενό του) ώστε να μας παρέχουν στη συνέχεια, πληροφορίες για τις εν λόγω προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.
COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Προέλευση WC_GASource Χρησιμοποιείται για να γίνει γνωστή η προέλευση ενός χρήστη όταν αυτός φτάνει σε μια σελίδα αυτού του ιστοχώρου.

Για παράδειγμα, αν φτάσει στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του προϊόντος από μια δέσμη προϊόντων,
ή από την μηχανή αναζήτησης ή από μια εξωτερική σελίδα.

Μόνιμα Δικά μας
COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Google Analytics

(utma, utmb,

utmc, utmz…)

Επιτρέπουν την παρακολούθηση του ιστοχώρου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στους ιστοχώρους.

Μερικά από τα αποθηκευμένα στοιχεία για μετέπειτα αναλύσεις είναι: αριθμός επισκέψεων του χρήστη στον ιστότοπο, ημερομηνίες της πρώτης & της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα μετέβη ο χρήστης στην ιστοσελίδα, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποίησε ο χρήστης για να φτάσει στην ιστοσελίδα ή σε ποιον σύνδεσμο έκανε click, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση ο χρήστης, κ.λπ.

Οι ρυθμίσεις αυτών των cookies προκαθορίζονται από την υπηρεσία που παρέχει η Google.

Γι’ αυτό σας προτείνουμε να συμβουλευθείτε την σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privac y.html για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιεί και πώς απενεργοποιούνται (δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ούτε για την αξιοπιστία των ιστοχώρων τρίτων).

Μόνιμα Δικά μας
COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
__cfduid Χρησιμοποιείται για να γίνουν όλα τα είδη συνδέσεων / .addtoany.com / 58f84f4107c61f64f4348ffbc0a301557472359 Μόνιμα Δικά μας
COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
test_cookie CheckForPermission / .doubleclick.net Μόνιμα Δικά μας
COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
CONSENT WP.26b164 / .gstatic.com Μόνιμα Δικά μας
COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
_ga / _gat /_gat_UA-41302884-1 /_gid GA1.3.218368452.1557472301 / _gat_UA-41302884-1 / GA1.3.1781239782.1557472301 /.link.com.gr Μόνιμα Δικά μας

Πώς μπορώ να αποφύγω τη χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστοχώρο;
Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα  λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα  να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστοχώρο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διακόψω τη χρήση των cookies;

Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν  τον ιστοχώρο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που υποδεικνύουμε εν συνεχεία. Παρόλο που είναι διαφορετική η παραμετροποίηση κάθε προγράμματος περιήγησης, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως
από το μενού των “ “Προτιμήσεων” ή “Εργαλείων”. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού “Βοήθεια” του προγράμματός σας.

Ποια συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιεί αυτός ο ιστοχώρος & για ποιους σκοπούς;
Στη συνέχεια περιλαμβάνεται ένας πίνακας με τα cookies που χρησιμοποιεί αυτός ο ιστοχώρος μαζί με το σκοπό του καθενός από αυτά.

Αυτό το πλαίσιο επισκόπησης δεδομένων θα ενημερώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα καθώς αλλάζουν οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστοχώρο. Ωστόσο, μερικές φορές κατά την εν λόγω ενημέρωση, ενδέχεται το πλαίσιο επισκόπησης να σταματήσει να περιλαμβάνει κάποιο cookie, ή ετικέτα ή άλλες παρόμοιες διατάξεις, παρ’ όλο που θα πρόκειται πάντα για διατάξεις με τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν πλαίσιο.

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ