Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό τυπογραφείο στο ΦΕΚ Β΄2239 η ΠΟΛ.1094/2017, με την οποία παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 17 Ιουλίου.

Δείτε την απόφαση στην Online τράπεζα.

Στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που απεστάλη μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου στο ΦΕΚ, αναφέρονται τα εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών, εκτιμώντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων των λογιστών της χώρας, αποφάσισε να προχωρήσει σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 17η Ιουλίου 2017.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται επίσης μέχρι την 17η Ιουλίου 2017.

Πηγή: e-forologiax
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ