Σε λειτουργία τέθηκε από 27 Φεβρουαρίου 2020, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για την υποβολή της αίτησης διόρθωσης της επιφάνειας ακινήτων στους Δήμους.

Πως μπαίνω στην πλατφόρμα

 https://tetragonika.govapp.gr/ , χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet

Ποιους αφορά

Ιδιοκτήτες, επικαρπωτές και νομείς πάσης φύσεως ακινήτων εντός σχεδίου ή  κτισμάτων εκτός σχεδίου (νόμιμα ή αυθαίρετα), οι οποίοι:

·         Δεν έχουν δηλώσει το ακίνητό τους στον Δήμο (μη υποβολή αρχικής δήλωσης)
·         Έχουν δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από την πραγματική κατάσταση (υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή τακτοποίηση κ.λπ.)

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της αίτησης

Μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2020

Τι αλλαγές μπορώ να κάνω μέσα από την πλατφόρμα

Η δήλωση μέσω της πλατφόρμας αφορά μόνο τη διόρθωση της επιφάνειας του ακινήτου, σύμφωνα με την πραγματική του κατάσταση.

Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της χρήσης του ακινήτου μέσα από την πλατφόρμα.

Γιατί να υποβάλλω δήλωση διόρθωσης τ.μ. στον Δήμο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

Γιατί οι πρόσθετοι φόροι, τα τέλη και οι εισφορές θα υπολογιστούν από 1/1/2020 και όχι αναδρομικά.  

 

Πηγή: Taxheaven.gr x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ