Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1167  υπάρχει σαφής υποχρέωση για όσους έχουν Φορολογικό Μηχανισμό Σήμανσης ή Ταμειακή μηχανή, να ελέγχουν ότι το ρολόι των μηχανισμών έχει την σωστή ώρα, και ότι οι εκδιδόμενες αποδείξεις έχουν σωστή χρονολογία και ώρα.

Το πρόστιμο σε περίπτωση απόκλισης, είναι της τάξης των 500€. Η απόκλιση στην οποία θα βεβαιώνεται το πρόστιμο είναι τα 5 λεπτά της ώρας, οπότε είναι απαραίτητο για όλους, να ελέγξουν τους μηχανισμούς και τις ταμειακές μηχανές που έχουν στην κατοχή τους, και σε περίπτωση διαφοράς από την πραγματική, να ζητήσουν από τον τεχνικό τους να γίνει διόρθωση ώρας.

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ