Μέτρα Στήριξης για τη στήριξη των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID 19.

Λόγω των αυξημένων αναγκών των επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης αναμένονται να ανακοινωθούν δυο χρηματοδοτικά προγράμματα μέσα στον Μάιο, όπως αναφέρεται στο επίσημο site του ΕΣΠΑ και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων .

 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Σε ποιους απευθύνεται :

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19, βάσει των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ). Εξαιρούνται ο πρωτογενής τομέας και η αλιεία.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας για 2 χρόνια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιδοτηθούν.

 

Τι χρηματοδοτεί :

Κεφάλαιο κίνησης (το οποίο θα αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης) με 100% επιδότηση επιτοκίου για τα 2 πρώτα χρόνια από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Ο δανειζόμενος καταβάλλει για τα 2 πρώτα χρόνια μόνο το κεφάλαιο.  Μετά τα 2 χρόνια επιδοτείται το 40% του επιτοκίου, το οποίο καθορίζεται από την τράπεζα.

 

Τι ποσό χρηματοδοτείται :

Ως 50 % του κύκλου εργασιών ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους. Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επι πιστώσει αγορών. Όπου δεν μπορεί να είναι ευδιάκριτα τα παραπάνω κριτήρια, η χρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% των Ιδίων Κεφαλαίων.

 

Διάρκεια :

24-60 μήνες

 

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το δεύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αναμένεται στα μέσα Μαΐου. Αφορά χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Τονίζουμε ότι περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τις ημερομηνίες υποβολής, αναμένονται τις επόμενες μέρες.

 

Το εξειδικευμένο τμήμα επιδοτήσεων της LINK αναλαμβάνει να παρέχει στους πελάτες της, ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποβολής των αιτήσεων στα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ