Ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός θα ισχύσει χωρίς ηλικιακές διακρίσεις λόγω της κατάργησης του υποκατώτατου μισθού από τη 1η Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά:

  • Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου στα 650€/μήνα μεικτά, από τα 586,08€  (αύξηση 11%), ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται στα 29,04€/ημέρα μεικτά, από τα 26,18€ (αύξηση 11%).

–  Αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Φεβρουαρίου 2019

Κατώτατος μισθός μέχρι 31.01.2019    
  Υπάλληλοι 586,08€
  Εργατοτεχνίτες 26,18€
Κατώτατος μισθός από 01.02.2019    
  Υπάλληλοι 650,00€
  Εργατοτεχνίτες 29,04€
  • Με την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους έως 25 ετών, η αύξηση στα 650€/μήνα μεικτά ανέρχεται στο 27%, από τα 510,95€, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται στα 29,04€/ημέρα μεικτά, από τα 22,83€ (αύξηση 27%).

 –  Κατάργηση υποκατώτατου μισθού για τους νέους έως 25 ετών από 1η Φεβρουαρίου

Κατώτατος μισθός νέων κάτω των 25 ετών μέχρι 31.01.2019   Μεικτά
  Υπάλληλοι 510,95€
  Εργατοτεχνίτες 22,83€
Κατώτατος μισθός νέων κάτω των 25 ετών από 01.02.2019    
  Υπάλληλοι 650,00€
  Εργατοτεχνίτες 29,04€
  • Με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται αναλογικά και οι διαμορφωμένες τριετίες.

–  Οι διαμορφωμένες τριετίες

Υπάλληλοι Χωρίς τριετία 1 τριετία 2 τριετίες 3 τριετίες
Κατώτατος μισθός μέχρι 31.01.2019 586,08€ 644,69€ 703,29€ 761,91€
Κατώτατος μισθός από 01.02.2019 650,00€ 715,00€ 780,00€ 845,00€
Εργατοτεχνίτες Χωρίς τριετία 1 τριετία 2 τριετίες 3 τριετίες 4 τριετίες 5 τριετίες 6 τριετίες
Κατώτατο ημερομίσθιο μέχρι 31.01.2019 26,18€ 27,49€ 28,80€ 30,11€ 31,42€ 32,73€ 34,03€
Κατώτατο ημερομίσθιο από 01.02.2019 29,04€ 30,49€ 31,94€ 33,40€ 34,85€ 36,30€ 37,75€

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν έως 28/02/2019 για όσους εργαζόμενους αμείβονταν έως 31/01/2019 με τον κατώτατο μισθό (586,08) ή με τον υποκατώτατο μισθό (510,95)  το έντυπο Ε4 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου.

Σε κάθε περίπτωση ο νέος μισθός για την πλήρη απασχόληση  δεν μπορεί να είναι κάτω των 650€ για έμμισθο υπάλληλο  και 29,04 για ημερομίσθιο εργάτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι με την αλλαγή των αποδοχών, θα πρέπει να συναφθούν νέες συμβάσεις εργασίας για όσους εργαζομένους απαιτείται όπου θα αναγράφεται ο νέος μισθός.

Στις επόμενες μέρες το Τμήμα Μισθοδοσίας της Link θα επικοινωνήσει μαζί σας για τις τυχόν αλλαγές και τις νέες συμβάσεις που πρέπει να γίνουν.x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ