Ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της  27ης 8.2017 η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2017.

Τα στατιστικά της φετινής εκκαθάρισης:

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α. – ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παραθέτουμε παρακάτω τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2017.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017

 

2017 ΠλήθοςΦορ/νων ΚΥΡΙΟΣΦΟΡΟΣ ΣΥΜΠΛ/ΚΟΣΦΟΡΟΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ /ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

άρθρου 7

ΠΟΣΟΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Φ.Π. 7.340.994 2.411.037.382,10 382.093.401,47 88.891.408,27 2.704.239.375,30
Ν.Π. 56.717 201.297.109,12 247.700.180,13 448.997.289,25
ΣΥΝΟΛΑ 7.397.711 2.612.334.491,22 629.793.581,60 88.891.408,27 3.153.236.664,55

 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η βεβαίωση αφορά στις δηλώσεις με ποσό φόρου > 1 €.

 

2017 ΠλήθοςΦορ/νων ΠοσόΒεβαίωσης
Φ.Π. 6.297.453 2.704.201.543,65
Ν.Π. 50.900 448.997.267,84
ΣΥΝΟΛΑ 6.348.353 3.153.198.811,49

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ / ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡ. 7 Ν.4223 /2013

Οι μειώσεις / απαλλαγές ανέρχονται στα 88.891.408,27 € (Φόρος πριν τη μείωση – Φόρος μετά τη μείωση).

 

2017 ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
50% 1.240.212 160.964.292,24 80.484.536,98
100% 66.236 8.411.653,01 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.306.448 169.375.945,25 80.484.536,98

 

Οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. περιλαμβάνουν τα παρακάτω πλήθη δικαιωμάτων.

 

2017 Πίνακας 1Στοιχεία Ακινήτων Πίνακας 2Στοιχεία Γηπέδων ΣΥΝΟΛΟΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Φ.Π. 17.828.955 15.325.860 33.154.815
Ν.Π. 454.981 180.213 635.194
ΣΥΝΟΛΑ 18.283.936 15.506.073 33.790.009

ΔΟΣΕΙΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

Οι δόσεις που προκύπτουν είναι από 1 έως 5, με ελάχιστο ποσό δόσης 10 €. Εκτείνονται από Σεπ 2017 έως Ιαν 2018 και σε πλήθος είναι περίπου 28,5 εκ. δόσεις, ως εξής:

 

ΠλήθοςΔόσεων Φορ/νοι Δόσεις ΠοσόΒεβαίωσης Ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

(ελάχιστο-μέγιστο)

1 559.199 559.199 4.951.573,12 από 1,01 έως 19,99
2 176.306 352.612 4.376.102,86 από 20,00 έως 29,99
3 154.920 464.760 5.407.744,80 από 30,00 έως 39,99
4 141.806 567.224 6.375.018,54 από 40,00 έως 49,99
5 5.316.122 26.580.610 3.132.088.372,17 από 50,00 έως ………
6.348.353 28.524.405 3.153.198.811,49

 

 

ΠλήθοςΔόσεων Σεπ-17  

Οκτ-17

 

 

Νοε-17

 

 

Δεκ-17

 

 

 

Ιαν-18

1 4.951.573,12
2 2.188.448,32 2.187.654,54
3 1.802.585,92 1.802.585,92 1.802.572,96
4 1.593.931,30 1.593.931,30 1.593.931,30 1.593.224,64
5 626.417.701,55 626.417.701,55 626.417.701,55 626.417.701,55 626.417.565,97
636.954.240,21 632.001.873,31 629.814.205,81 628.010.926,19 626.417.565,97
3.153.198.811,49

 

Πηγή: Taxheavenx
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ