Το φοροτεχνικό τµήµα της Link σας υποστηρίζει σε όλη τη διάρκεια της ίδρυσης της νέας επιχείρησης, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 

✓ Επιλογή εταιρικής μορφής . Πατήστε εδώ.

✓ Διεκπεραίωση της διαδικασίας για την σύσταση της Εταιρίας σε Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ κτλ.

✓ Δημιουργία φακέλου νομιμοποιητικών εγγράφων για άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα

✓ Διοικητική υποστήριξη για την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.

✓ Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.

✓ Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES

 

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, αναπτύσσουµε ένα εµπεριστατωµένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.

Η προσφορά για δωρεάν ίδρυση επιχείρησης αναφέρεται στην αμοιβή της Link για τις υπηρεσίες της και δεν περιλαμβάνει έξοδα ίδρυσης (όπως σύνταξη καταστατικού, εγγραφές σε επιμελητήριο, κτλ).

 

Επικοινώνησε άμεσα με τη Link στο 2310 285861 για να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενη επιχειρηματική σου δραστηριότητα!

 

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ