Η Link, θα πραγματοποιήσει Ενημερωτική Ημερίδα την Τετάρτη στις 23 Ιανουαρίου 2019.

 

Θεματολογία:

 Παρουσίαση των δύο νέων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ:

     α) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
     β) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

     Εισηγητής: Γιάννης Οικονόμου

 

✔ GDPR-Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

     Εισηγητής: Γιώργος Γκουντούδης

 

✔ Παρουσία των Συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας ISO σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιοτικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων

     Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Σουγλή

 

✔ Παρουσίαση νέου προγράμματος INTERREG V-A “GREECE-BULGARIA 2014-2020” με την συμμετοχή ιδιωτικών ΜΜΕ επιχειρήσεων από Ελλάδα και Βουλγαρία.

     Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Σουγλή

 

Η Ενημερωτική Ημερίδα αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, είτε να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Στο τέλος της ενημέρωσης θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και διευκρινήσεις στα συζητηθέντα θέματα.

 

Ώρα προσέλευσης: 16:00

Εκτιμώμενη ώρα λήξης: 18:30

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής:

 x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ