Το τµήµα λογιστικών υπηρεσιών για ιδιώτες της Link στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την ολοκληρωμένη φοροτεχνική υποστήριξη κάθε φορολογούμενου.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Σύνταξη και υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στοιχείων ακινήτων (Ε1,Ε2,Ε9)
  • Ακριβής εκκαθάριση φόρου πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωση
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  • Συμβουλές για τη διαχείριση εισοδήματος από ακίνητα
  • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.
  • Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
  • Συμβουλές διαχείρισης περιουσίας
  • Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Δηλώσεις κατοίκων Εξωτερικού
  • Έκδοση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ