Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Το τµήµα λογιστικών υπηρεσιών για ιδιώτες της Link στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την ολοκληρωμένη φοροτεχνική υποστήριξη κάθε φορολογούμενου.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Σύνταξη και υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και στοιχείων ακινήτων (Ε1,Ε2,Ε9)
  • Ακριβής εκκαθάριση φόρου πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωση
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  • Συμβουλές για τη διαχείριση εισοδήματος από ακίνητα
  • Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.
  • Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
  • Συμβουλές διαχείρισης περιουσίας
  • Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Δηλώσεις κατοίκων Εξωτερικού
  • Έκδοση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ