Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε διοικητικές υπηρεσίες όπως:

✓  Προετοιμασία φακέλου για τη νομική υπηρεσία του τραπεζικού ιδρύματος
✓  Υποστήριξη κατά τη διαδικασία έγκρισης και ανοίγματος του τραπεζικού λογαριασμού

✓  Στοιχειοθέτηση φακέλου
✓  Επιλογή κλάσης
✓  Ηλεκτρονική αίτηση

Οι φορολογούμενοι μπορούν να επιτύχουν μερική άρση της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπό προϋποθέσεις. Η άρση της κατάσχεσης μπορεί να φτάσει και το 70% στην περίπτωση που συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι όπως πραγματική οικονομική αδυναμία ή λόγοι υγείας ενώ συνυπολογίζεται και το ύψος της οφειλής, η παλαιότητα και το είδος του χρέους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπαγωγή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2019 για Διοικητικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ