Λογιστής/ια Διπλογραφικών Βιβλίων

Θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας; Ψάχνουμε Λογιστή/τρια.

H Link, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με 32 χρόνια τεχνογνωσίας σε παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών αναπτύσσεται και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, εντάσσοντας στο δυναμικό της ικανά άτομα με γνώσεις και επαγγελματικό ήθος.

 

Αναφερόμενος/η στη Διοίκηση, οι κύριες αρμοδιότητές σου θα είναι:

✓ Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων

✓ Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

✓ Επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων εμπορικών επιχειρήσεων

✓ Σύνταξη δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

 

Αν έχεις τα παρακάτω προσόντα, θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε ομοειδείς αρμοδιότητες κατά προτίμηση σε λογιστικό γραφείο

✓ Άριστη γνώση Αγγλικών

✓ Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (ή αντίστοιχου ιδρύματος εξωτερικού) με κατεύθυνση Οικονομική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων

✓ Άριστη γνώση Η/Υ

✓ Καλή γνώση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας

 

Επιθυμητά προσόντα:

✓ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

✓ Καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας

✓ Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

✓ Ομαδικό πνεύμα

 

Εμείς σου προσφέρουμε:

✓ Συνεχή εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων

✓ Ανταγωνιστικές αποδοχές, βάσει προσόντων

✓ Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

x
ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ